İdari Personel

Özel Kalem
Adı Soyadı E-Posta Kampüs İçi  -  Dahili
Sema BARUTÇU sema.barutcu@dpu.edu.tr   1580 / 1114
Klinik Araştırmalar ve Etik Kurulu
Adı Soyadı E-Posta Kampüs İçi  -  Dahili

Selma KARAÇAM BAYINDIR

selma.karacam@dpu.edu.tr 1580 / 1139
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ülkü ORAL                                     ulku.oral@dpu.edu.tr  
Personel İşleri
Adı Soyadı E-Posta Kampüs İçi  -  Dahili
Mehmet GÜNEY mehmet.guney@dpu.edu.tr 1580 / 1137
     
Öğrenci İşleri
Adı Soyadı E-Posta Kampüs İçi  -  Dahili
Fatma Özlem ARMAĞAN fozlem.armagan@dpu.edu.tr 1580 / 1127
Aksu ÖZEL aksu.cengelci@dpu.edu.tr 1580 / 1127
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Sekreteri
Adı Soyadı E-Posta Kampüs İçi  -  Dahili
Tolga AKGÜL tolga.akgul@dpu.edu.tr  
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Sekreteri
Tülay CURCA
Tahakkuk
Adı Soyadı E-Posta Kampüs İçi  -  Dahili
Şenol BAL senol.bal@dpu.edu.tr 1580 / 1131
Selim İLHAN selim.ilhan@dpu.edu.tr 1580 / 1130
Ayniyat
Adı Soyadı E-Posta Kampüs İçi  -  Dahili
İrfan KEF irfan.kef@dpu.edu.tr 1580 / 1130
Muharrem TUNA  muharrem.tuna@dpu.edu.tr 1580/ 1130

Ek Dersler ve İş Güvenliği Koordinatörlüğü 

Güller ŞAHİN guller.sahin@dpu.edu.tr 1580 / 1134
Tıpta Uzmanlık Koordinasyon Kurulu
Adı Soyadı E-Posta Kampüs İçi  -  Dahili
Aynur GÜRBÜZ aynur.gurbuz@dpu.edu.tr 1580 / 1136
     
Santral-Evrak kayıt
İbrahim DOĞANAY ibrahim.doganay@dpu.edu.tr 

Dahili   1110

+90  274  265 22 86

Son Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2017, Salı