İdari Personel

Özel Kalem
Adı Soyadı E-Posta Kampüs İçi  -  Dahili
Sema BARUTÇU sema.barutcu@dpu.edu.tr   1580 / 1114
Klinik Araştırmalar ve Etik Kurulu
Adı Soyadı E-Posta Kampüs İçi  -  Dahili

Selma KARAÇAM BAYINDIR

selma.karacam@dpu.edu.tr 1580 / 1139
Personel İşleri
Adı Soyadı E-Posta Kampüs İçi  -  Dahili
Mehmet GÜNEY mehmet.guney@dpu.edu.tr 1580 / 1137
Öğrenci İşleri
Adı Soyadı E-Posta Kampüs İçi  -  Dahili
Fatma Özlem ARMAĞAN fozlem.armagan@dpu.edu.tr 1580 / 1127
Aksu ÖZEL aksu.cengelci@dpu.edu.tr 1580 / 1127
Evrak taşıma
Adı Soyadı E-Posta Kampüs İçi  -  Dahili
Tolga AKGÜL tolga.akgul@dpu.edu.tr  
Cerrahi ve Dahili Bölüm Sekreterlikleri
Tülay CURCA         tulay.curca@dpu.edu.tr  
Tahakkuk
Adı Soyadı E-Posta Kampüs İçi  -  Dahili
Şenol BAL senol.bal@dpu.edu.tr 1580 / 1131
Selim İLHAN selim.ilhan@dpu.edu.tr 1580 / 1130
Ayniyat
Adı Soyadı E-Posta Kampüs İçi  -  Dahili
İrfan KEF irfan.kef@dpu.edu.tr 1580 / 1130
Muharrem TUNA  muharrem.tuna@dpu.edu.tr 1580/ 1130

Ek Dersler ve İş Güvenliği Koordinatörlüğü 

Güller ŞAHİN guller.sahin@dpu.edu.tr 1580 / 1134
Tıpta Uzmanlık Koordinasyon Kurulu
Adı Soyadı E-Posta Kampüs İçi  -  Dahili
Aynur GÜRBÜZ aynur.gurbuz@dpu.edu.tr 1580 / 1136
     
Santral-Evrak kayıt

İbrahim DOĞANAY

Günay USLUER

ibrahim.doganay@dpu.edu.tr 

gunay.usluer@dpu.edu.tr

Dahili   1110

+90  274  265 22 86

Son Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2018, Perşembe